koks [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

The Shawshank Redemption [Mar. 4th, 2018|02:16 am]
[Tags|, , , , , ]

Pirmo reizi noskatījos The Shawshank Redemption. Bija manā "obligātās literatūras" plauktiņā. Ļoti patika. Bez jautājuma viena no tām "īpašajām filmām", kurām varētu likt visas 10 zvaigznītes vērtējumā. Patīkami, ka bija Netflix atrodama.

The Shawshank Redemption
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]