koks - August 6th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 6th, 2014

[Aug. 6th, 2014|09:39 am]
Gribu atvaļinājumu. Gribu, bet nevar. Nav atvaļinājuma dienu. Klusē un strādā, ķēms!
link3 comments|post comment

[Aug. 6th, 2014|08:15 pm]
Skatos šī gada Ostaras bildes un saprotu, ka man šausmīgi gribas vēsāku laiku, kad vari kā cilvēks saģērbties un var vismaz kādu brīdi nejusties kā uz pannas.
link2 comments|post comment

[Aug. 6th, 2014|10:23 pm]
Par radniecīgām dvēselēm.

Viena tāda tūlīt brauks uz Transilvāniju. Viņa mājas ir tur, kur viņš jūtās labi. Viņam nav nekur jāatgriežas, tātad viņš var braukt kur grib un darīt jaunas lietas cik grib. Viņš daudz ceļo, bet ne ceļošanas pēc - brīvības un pieredzes pēc. Pieredze, kas nav iespējama bez brīvības. PIEREDZE!!
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 6th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]