koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 6th, 2014|10:23 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Par radniecīgām dvēselēm.

Viena tāda tūlīt brauks uz Transilvāniju. Viņa mājas ir tur, kur viņš jūtās labi. Viņam nav nekur jāatgriežas, tātad viņš var braukt kur grib un darīt jaunas lietas cik grib. Viņš daudz ceļo, bet ne ceļošanas pēc - brīvības un pieredzes pēc. Pieredze, kas nav iespējama bez brīvības. PIEREDZE!!
linkpost comment

Comments:
From:[info]embla
Date:August 7th, 2014 - 04:25 pm
(Link)
Exactly!
[User Picture]
From:[info]koks
Date:August 8th, 2014 - 09:17 pm
(Link)
Es gan pats ceļoju ļoti maz, bet tā dzīves izjūta iekšēji tāpat paliek - izejot savus iekšējos labirintus, satiekot un iepazīstot arvien jaunus cilvēkus un nonākot nebijušās situācijās.