koks - May 9th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 9th, 2014

[May. 9th, 2014|10:24 am]
Nepatīk. Dīdīgi cilvēki sabiedriskajā transportā. Nu nostājos normāli pie loga, a tur vajag vienam vecim pienākt un līst man virsū un dīdīties. Pasaule, pieskati savus bērnus!
linkpost comment

[May. 9th, 2014|01:22 pm]
Klusā sāga. Šodien es beidzu darbu divos un braucu saulainā piknikā ar draugiem uz Mašēnu ezeru un rīt no rīta es ilgi gulēšu, kamēr izgulēšos un jutīšos labi.

Ha-ha, ceri vien, strādā suka.
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 9th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]