koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 9th, 2014|10:24 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Nepatīk. Dīdīgi cilvēki sabiedriskajā transportā. Nu nostājos normāli pie loga, a tur vajag vienam vecim pienākt un līst man virsū un dīdīties. Pasaule, pieskati savus bērnus!
linkpost comment