koks - April 30th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 30th, 2014

[Apr. 30th, 2014|09:40 am]
Florence + the Machine tomēr manā pleilistē ir uz palikšanu pretēji tam kā iepriekš šķita. Florencei ir tik laba, spēcīga balss un izjusti dzied.

Un jā, garšīga ābolkūka :P
linkpost comment

[Apr. 30th, 2014|02:34 pm]
a kas?
link1 comment|post comment

[Apr. 30th, 2014|11:02 pm]
Izrādās banānu kokteili (piens+banāni) var arī sakarīgi "uzblenderēt" arī bez blendera.
Tad nu tagad Gantz un kokteilis.
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 30th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]