koks - April 29th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 29th, 2014

[Apr. 29th, 2014|08:59 am]
Kad šorīt autobusā divas reizes pēc kārtas kā zvana melodijas izdzirdēju skanam Kill Bill soundtreku, sāku meklēt pēc Umas Tūrmanes vai vismaz kāda ar katanu pie sāniem, bet vienīgais pēc tēmas vēl bija kāds vecis ar garu bārdu, kuru iztaisnojot ar matu taisnotāju varētu panākt Pai Mei līdzīgu bārdu.
linkpost comment

[Apr. 29th, 2014|10:20 am]
Man vienkārši patīk pati animācija:

mans draugs didzis kazis mazais lecigais kaimins dauza galvu pret sienu
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 29th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]