koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 30th, 2014|09:40 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Florence + the Machine tomēr manā pleilistē ir uz palikšanu pretēji tam kā iepriekš šķita. Florencei ir tik laba, spēcīga balss un izjusti dzied.

Un jā, garšīga ābolkūka :P
linkpost comment