koks - February 24th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 24th, 2014

[Feb. 24th, 2014|10:06 am]
Uhh, gribētos šodien visu dienu spēlēt Gothic 2: Night of the Raven, bet nu jā, nu jā. Varbūt būs jāvelta kāda lietaina atvaļinājuma diena tam. Pietrūkst tās noskaņas.
linkpost comment

[Feb. 24th, 2014|10:23 am]
Vakar beidzot vienā rāvienā - pilnā garumā - nedalītā uzmanībā - ar uzrotītām piedurknēm - saķemmētiem matiem noskatījos Blue Velvet. Diezgan forši. Tur ir tā baudāmā trilleriskā noskaņa. Un ne tikai, protams.

Ben: To your health.
Frank Booth: Ah, shit, let's drink to something else. Let's drink to fucking. Yeah, say, "Here's to your fuck, Frank."
Ben: If you like, Frank. Here's to your fuck.

haha
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 24th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]