koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 24th, 2014|10:23 am

koks
Vakar beidzot vienā rāvienā - pilnā garumā - nedalītā uzmanībā - ar uzrotītām piedurknēm - saķemmētiem matiem noskatījos Blue Velvet. Diezgan forši. Tur ir tā baudāmā trilleriskā noskaņa. Un ne tikai, protams.

Ben: To your health.
Frank Booth: Ah, shit, let's drink to something else. Let's drink to fucking. Yeah, say, "Here's to your fuck, Frank."
Ben: If you like, Frank. Here's to your fuck.

haha
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: