iokaste - [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 22nd, 2021|06:37 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linktekstils

Comments:
[User Picture]
From:[info]mapats
Date:November 22nd, 2021 - 09:17 am
(Link)
Nešaubies ne mirkli, gaismas nesēji ir un uzrodas visneiedomajamākajos cilvēkos paša apkārtnē. Tas var būt jebkurš, tikai klusē.