ierindnieks
 
11th-Jul-2019 04:42 pm
Vai saņemot radošo stipendiju ir kaut kas arī jārada vai var viekārši neko nedarīt.
Comments 
11th-Jul-2019 04:45 pm
Radoši nedari neko
11th-Jul-2019 06:11 pm
radoši jātērē
11th-Jul-2019 04:59 pm
Jārada atskaite. Protams, ja pēc varākām reizēm nebūs arī māksliniecisks rezultāts, tad vairs nedos.
11th-Jul-2019 05:36 pm
"Raudošā stipendija".
This page was loaded Feb 26th 2020, 2:09 pm GMT.