De contemptu omnium vanitatum mundi -

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> User Info

December 7th, 2020


Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
06:57 pm
A man ļoti nepatīk tukšvārdība, kas slēpjas aiz lirisma.

(3 comments | Leave a comment)

Comments:


[User Picture]
From:[info]apokaplis
Date:December 7th, 2020 - 07:16 pm
(Link)
bet, dārgumiņ! tikpat labi mēs kā kolektīva cilvēku nācija varētu sanākt kopā vienā varenā ansamblī un vienbalsīgi, padebešus dārdinot, cauri ziedošām pļavām ar savu kopējo tautas balsi polifoniskā tembrā vienoties vienreiz un pa visām reizēm. tā lai neviens greizais ļaundaris vai skaidīgais nodēvejs ar savu nenovīdību nevarētu atcelt šo burvīgās sanākšanas vareno ražu - simtiem tūkstošu dvēseļu saucienu akmenī kalto galējo lēmumu.
[User Picture]
From:[info]apokaplis
Date:December 7th, 2020 - 08:50 pm
(Link)

> Go to Top
Sviesta Ciba