kanariņš - [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 30th, 2021|04:47 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]kisswithafist
Date:May 30th, 2021 - 04:58 pm
(Link)
atnākušais uzņaud, es atbildu. mums plānojums tāds, ka ieejas durvis ir relatīvi netālu no abu istabu ieejām. visu var sadzirdēt.