kanariņš - Oh, the irony [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oh, the irony [Mar. 19th, 2018|12:57 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Ugundzēsēji šodien štepselēja skritulīšus uz policijas busiņa riteņiem, kas bija novietots tieši pretim ugundzesēju depo garāžas vārtiem. Pavērtiem ar pusizbraukušu ugundzesēju auto.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]santech
Date:March 19th, 2018 - 02:03 pm
(Link)
matīsa ielā? ;D pirmais, kur ienāk prātā, jo iecirknis blakām
[User Picture]
From:[info]helvetica
Date:March 19th, 2018 - 04:31 pm
(Link)
Jā.