Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Commenting To 
8th-Jun-2005 08:43 am - Pols - garšīgs salčuks.. :]
Tikai, lūdzu, bez rupjībām!..
Pēdējā laikā sanācis dzirdēt par to, ka man būs jāmaina nosaukums. Es jau pati smejos par [info]dying_wife .. ;))) Vēl bij` variants par [info]immortal_wife utt etc :p
[Vislielākā varbūtība, ka nemainīšu neko..] Bet tomēr - gribētos dzirdēt versijas! ;))))))
Poll #7264 Nick
Open to: All, results viewable to: None

Kāds [info]heartstripper piestāvētu nick pēc likumīgās statusa maiņas?


UPD apkopojums būs, būs droši vien rīt! :] Yours Sincerelly [info]dead_and_gone :p
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded Dec 7th 2021, 4:54 am GMT.