Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Replying To 
8th-Jun-2005 04:49 pm - konstance nemāk apieties ar inetu:)
nu skaics... jaa, jaa zinu, bet arī šitā mani neuzrunā:)

man šobrīd gribētos kādu līdz mielītēm saldu melodrāmu ar komedijas piedūrienu!
Reply Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded May 23rd 2022, 10:53 am GMT.