Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Commenting To 
7th-Jun-2005 12:14 pm - Betman begins
Tik agri un viena pati nekad nebiju gājusi uz kino. Mēģinājums uztaisīt kulta filmu, tas skaidrs. Priecē, lūk, viena parādība iekš Holivudas kino - pat primitīvākajā sižetā, kā tas bija šajā gadījumā, tiek mēģināts ielikt dziļākas domas, idejas, piepīt klāt kādas austrumu gudrības, tempļus, mācības. Protams, neiztrūkstoši ģimenes vērtību slavinājums. Un vispār Christian Bale Betman tērpu uzvilka tikai filmas otrajā pusē - līdz tam brīdim nevarēju īsti saprast, vai esmu atnākusi uz pareizo seansu.. ;) Lai arī komiksa iedvesmā tapusi, tomēr šī filma noteikti nav priekš bērniem - pārāk nervoza, tramīga, nepatīkami skati, trokšņi.. Ja nav, ko darīt, aizej un paskaties veco dziesmu jaunās skaņās! Man jau brīžiem pat patika.. ;))
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded Aug 19th 2022, 10:33 pm GMT.