Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
 
25th-Sep-2008 01:56 pm
2 nedēļas līdz dedlainam.
Un, nē, es nelauzu galvu par to, kā to bībeli piebeigšu, bet par to, ko darīšu PĒC tam!
:)
This page was loaded Dec 5th 2021, 1:46 pm GMT.