Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Commenting To 
2nd-Jun-2008 01:19 am - Dziednieka vārdi..
Par kādu filmu, bet tas galīgi nav svarīgi..

"...Viņš bija akls..un tādējādi redzēja patieso pasauli..patieso cilvēku motivāciju..patieso cilvēka seju...nodomus..rīcību...jo, ja neviens cilvēku neredz (arī pats cilveks sevi neredz), tad cilvēks atļaujas būt savā neapzinātībā atklāts..
"būt aklam" saglabāt sevi nesatricināmu...lūkoties uz pasauli tādu, kāda tā ir..reaģēt atbilstoši mirklim un situācijai..nemoralizēt.. nebūvēt ilūzijas un nepakļauties murgainiem dogmu ritāliem.. nedzīvot citu mentālos krātiņos..neapspiest sevi..nelūgt..netēlot un neiztēlot no sevis..bet būt pašam..iet savu ceļu..neapstāties..būt dabiskam..pasargāt kādu, ja situācija ļauj pasargāt..cienīt vienkāršību..neuzpsietību..spēlēties ar likteni, ja situācija to ļauj...meklēt veiksmi tur, kur citi baidās meklēt..
ja cērt, tad cērt pa simts procentiem..nebūt nekad uzvarētājam, bet, ja uzvari, tad uzreiz aizmirsti pa savu uzvaru...zemapziņā kādu izsaukt uz cīnju ar to, ka esi tāds viens kā veca klints un tieši tas visvairāk tracina pretinieku : nevis pats izaicinājums uz cīņu, bet tas, ka viņšs jūt, ka esi nesatricināms kā klints...ka esi Pats...ka esi noslēpums..neaizskaramība...piepildījums...////////////////
...un beigās izrādās, ka aklās acis bija visredzīgākās..visaprotošākās..visjutīgākās...bet to neviens neuzzināja..jo atklāt sevi ir reizē pazaudēt sevi un atklāt pavedienu uz sevi..atklāt noslēpumu..un, ja noslēpums ir atklāts, tad Tava oriģinalitāte, Tavs neizzināmais ES zaudē jēgu..
un tad arī pēdējais pretinieks ir uzvarēts...
īsta filosofija..zinātne..māksla...reliģija..ceļš uz sevi..ir ass cēlmetāla zobens, apslēpts zobenmakstī..bet reizē iepazīts ar visu To, ko sauc par Esamību un dzīvi..."
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded Dec 7th 2021, 5:36 am GMT.