Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Commenting To 
9th-May-2008 01:49 pm - Adrenalīns
Izrādās, Rīgā neesot ūdens? Nu labi.. Toties vakar man bija un gandrīz līdz ceļiem.

Vispirms gan pabraucu ar sporta auto, dažu sekunžu laikā tāads uzrāviens, ka acis taisīju ciet aiz bailēm :P Teica, ka tikai 140km/h, un tas pāri Akmens tiltam braucot, pa satiksmi..

Pēcāk izbraucām ar laivu pa Daugavu. Vispirms uzpildīt benzīnu - yapp, ir tāda iespēja, Krasta ielas Statoil'ā no otra gala izvelkās tāda gaaaara šļūtene un pilda laivas, lielās esot jāpilda pat pusstundu. Paši arī uzpildījāmies ar maizītēm, kokčiņiem un šampi. Tad līdz Ginesa rekorda dārgajam tiltam. Nu bet taisnība, ka super primitīva konstrukcija, tilts kā tilts.
Pēcāk gandrīz uzskrējām uz sēkļa, jo šoferis uz mirkli bija zaudējis modrību. Tas bija baiss moments, aparāti pīkst, laiva sten, man aš sirds apstājās!
Kad tuvojāmies jau jūras vārtiem, sāku aurot, ka lieli viļņi, lai griež atpakaļ un vispār - tūlīt kāpšu laukā. Reāla panika, saulei rietot :D Neko darīt, braucām atpakaļ uz ostu.

Nē, mīlīši, Daugava nav nekāds Baltezers, riktīgi tumšie ūdeņi. Ne mana stihija.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded Jul 1st 2022, 1:28 pm GMT.