Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Replying To 
9th-May-2008 02:40 pm
Heh, es nemaz tik dikti nesekoju līdzi, nav ne jausmas, kurš tas viņa pēdējais albums i'. Atsevišķas dziesmas parāva, laikam tobrīd biju uz līdzīga viļņa. Bet varētu gan atbraukt, viens no retajiem, uz kura konci saņemtos aiziet :)
Reply Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded Jul 1st 2022, 2:47 pm GMT.