It's up to you.

- signs of life -

You are viewing the most recent 10 entries.

12th September 2019

5:04pm: Jūs zinājāt, ka pastāv "atteicas" kā tagadnes forma? Vuaļā. Un kas notiek ar "atsakās"? Tā ir būt paralēlforma vai tiek banota no valodas?
Current Mood: afigeķ

15th May 2019

1:31pm: Sviedtālrunis

16th September 2018

9:39pm: Neatredzami

17th June 2018

9:12pm: JURIDISĀS KAKTUALITĀTES

(facepalm)

Upd. kaukta tipa procedūra

4th April 2018

10:49am: lolēģi

27th March 2018

9:48pm: "Šogad Koksnes dienu galvenā aktivitāte bija arheoloģiskā / etnogrāfiskā vienkoča zārka veidošana, kas lieliski atbilda šī gada tēmai "Koks un dzīve"." (c) Viekoču parks @ FB.

26th March 2018

10:09pm: pusmūdža vecumā

8th March 2018

5:19pm: Would it be pissible

(it absolutely would)

18th February 2018

7:36pm: Spirtland

8th January 2018

8:51pm: Koruptīvās komunikācijas vadītājs
hackers counter system TunT counter v=0.09