Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
 
18th-Apr-2008 05:52 pm
Par "Gaismas pils" būvniecību no pašiem tiešākajiem avotiem uzzināju kādu vēsti, kas kārtējo reizi pierāda, cik šajā valstī visi ir uzpērkami. Info saistīts ar konkursa uzvarētāju un to, kādā veidā uzvarētājs kļuva par uzvarētāju. Nē, tur nav tik vnk, ka kādam iedeva kukuli. Tur iedeva kukuli arī zaudētājam, resp., noslēdza visiem izdevīgu vienošanos.
This page was loaded Dec 7th 2021, 4:22 am GMT.