Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Commenting To 
7th-Mar-2008 03:11 pm
Cien. draugs!
5 brīvas dienas maijā – Jūs jau sen tās esiet pelnījuši!!!!
Atveriet EM mājas lapā www.em.gov.lv un nobalsojiet par darba dienas pārcelšanu, lai 2.maijs būtu brīvs
Aptauja ir pirmajā lpp. labajā stūrītī pašā lejā.
Neturi šo vēsti pie sevis, padalies!
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded Dec 7th 2021, 4:06 am GMT.