Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
 
24th-Feb-2008 11:34 pm
Piekrītu, ka lūgšana - Lai pasaulē visi būtu laimīgi - ir ļoti pat otipmāli mināla.
Cik nu mūsdienu cilvēks spēj vispār atgriezties pie sevis, pie sākotnes, iet pļavā, plūkt puķes un sajust patiesu laimi..
Tas būtu tas minimums, ko viņš varētu sniegt rītdienai.
This page was loaded May 21st 2022, 6:06 pm GMT.