Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Commenting To 
18th-Feb-2007 01:48 am

caur tavām aukstām rokām norietēju

un nemaz nesāpēja

un tas bija tik

nežēlīgi

tavas aizvērtās acis un

mani trīcošie pirksti

kas meklē

tik ļoti pietrūkstššo neesošo

ilgu upēs norimuššo sāpi

Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded Dec 7th 2021, 4:52 am GMT.