Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Commenting To 
24th-Feb-2006 03:13 pm - Šēras jaunkundze
Izrādās, ir vēl tipāži, kas šito nav redzējuši! :))) Tad nu dažas bildes no neseniem krājumiem.

Bosiks ar spēļmantu, kas jau labu laiku kā veiksmīgi nobēdzināta kaut kur nekurienes apkārtnē:)))

Staipīšanās pieder pie rituāla, tās laiskās kaķuka kustības ir dievīgas :)

Te abi pieķerti nozieguma vietā ;))))))))))) Drauģeļi, zinies, un pa maniem palagiem.. :D

Iemīļota guļampoza.

Te redzams, kā pavada brīvo laiku, khmmm khmmm.. :D~

Sildīšanās un dauzīšanās reizē ;)

Princese uz zirņa ;)))
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded Mar 31st 2023, 6:46 pm GMT.