Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
 
7th-Feb-2006 12:26 pm
Nesagaidīt, kad Mans Mūža Mīlulis būs Rīgā.. :))) Lai nu kam, bet Dave ir kas tāds, kas liek man palikt muļķa prātā un sastingušu prātu vērties un klausīties viņā.. :) Jaunais klipiņš, ja kas..
Comments 
7th-Feb-2006 12:32 pm
Žēl, kvalitāte, protams, nav ideāla, bet tomēr.. ;)))))))))))
This page was loaded Jul 4th 2022, 4:08 pm GMT.