Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
 
24th-Jan-2006 11:22 am
Es taču teicu, ka tusēt!!! Lūk.. Dieviņš nav mazais bērns..
Comments 
24th-Jan-2006 11:39 am
Nu es vispār ceru uz Baronu.. Romans solija.
This page was loaded Jan 26th 2022, 8:23 pm GMT.