zelts un melnie - [entries|archive|friends|userinfo]
gribēju jaunu/gribēju aunu, gribēju juaņu, Juhanu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 3rd, 2016|04:15 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Nu ko, draugi, radi, paziņas, esmu oficiāli tikusi pie pīrsingiem, par kuriem nedrīkst stāstīt ne mammai, ne tētim, ne vecmāmiņai. 8-) Domāju, ka kvalificējos kā "alternatīva čikse".
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]saccharomyces
Date:May 3rd, 2016 - 04:43 pm
(Link)
tagad tikai ceri, ka ģimene nepiedāvās kopīgus spa vai masāžu apmeklējumus :D
[User Picture]
From:[info]gribejuaunu
Date:May 3rd, 2016 - 05:32 pm
(Link)
Ou mēēēn. : D Mana ģimene nav tāda, bet zināšu, no kā jāuzmanās!
[User Picture]
From:[info]lmr
Date:May 3rd, 2016 - 05:59 pm
(Link)
:ooo NU NĒ...