per silentium ad as†ra mille - [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 11th, 2020|12:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
iemīļotais etnōbotāniķis piegādā burvīgu pastaigu pa Berkliju.
es tikai Ouklendā knapi esmu degunu iebāzis un labi vien ka tā.
reportāža no pārtikas un sadzīves preču lielveikala, kur neviens nekaujas točpapīra dēļ.

urbānā antropōloģika
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]smejmoon
Date:March 11th, 2020 - 02:01 pm
(Link)
Šis ir no tiem cilvēkiem,
kas neatdala rindkopas?
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:March 11th, 2020 - 04:12 pm
(Link)
apziņas plūsmā rindkopas ir liekas ;)
[User Picture]
From:[info]porkus
Date:March 11th, 2020 - 02:35 pm
(Link)
točpapīra dēļ, saki?
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:March 11th, 2020 - 05:31 pm
(Link)
tā mūs te biedē