porkus' Journal [entries|friends|calendar]
porkus

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[22 Mar 2017|07:28pm]
saule bryda myglojusi
pēdējās zvīņas bye-bye
sen bija laiks
post comment

[14 Feb 2017|09:44pm]


post comment

[25 Jan 2017|08:51pm]
柿も青いうちは烏も突き申さず候。美味しくなると寄って来やがる。
post comment

[07 Dec 2016|07:37pm]
the bird of passage
post comment

[30 Oct 2016|06:51pm]
get Latvia schwifty again
I missed your buldogs
shit on the floor
post comment

[10 Oct 2016|05:53pm]
"yesterday we all fucked the snowman
- tortured him until he couldn't be"
post comment

[03 Oct 2016|03:01pm]
‘don’t tread on me’
5 comments|post comment

[01 Oct 2016|08:56pm]
nožēlojami ... bet apstāties ilgāk būtu stulbi
post comment

[18 Sep 2016|01:43pm]
05:22:09:12 off
post comment

[01 Sep 2016|09:54pm]
davai, sikie - saņemieties vienreiz:
augstprātībe vs pārliecība

pat tauki uzkrājās savādāk
2 comments|post comment

[30 Aug 2016|05:16pm]
crapage
waste
flag
post comment

[26 Jul 2016|08:55am]
pērles cūkām ... neregulāri tomēr starp cūkām gadās pa ne-cūkai ...
post comment

[30 Jun 2016|09:48pm]
dislokācijas virziens no drusku virs 8 M pilsētas uz 67 K ir oficiāli darbos
1 comment|post comment

[27 Jun 2016|08:03am]
kāpēc Latvija nevar vienkārši tērēt nodokļu maksātāju naudu “gudri” - tipa tiek tērēta “negudri”, bet jāpierāda, ka tiek tērēta “gudri”?
post comment

[07 Jun 2016|11:00pm]
post comment

[26 May 2016|07:14pm]
embrace mediocrity in the name of egalitarianism
post comment

[10 May 2016|08:58pm]
grozi kā gribi - pat aizspogulijā norvēģietes ir foršākas par norvēģiem
post comment

[03 May 2016|10:56am]
labāk vēlu, nekā nekad, atrodot bezkoku mežā kompasu, noburšķēja sarkangalvīte
post comment

[29 Apr 2016|05:04pm]


post comment

[26 Apr 2016|01:26pm]
rīt-asv-ārki
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]