wer mit der herde geht, kann nur den ärschen folgen [entries|archive|friends|userinfo]
porkus

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 13th, 2022|02:41 pm]
kas?
nekas!
linkpost comment

boom ops [Apr. 29th, 2022|11:37 am]
bad waters. not boiled ... never clean
linkpost comment

[May. 1st, 2021|08:52 am]
papa oscar romeo kilo uniform sierra
linkpost comment

[Feb. 3rd, 2021|10:44 am]
meža princis ēd meža gaļu
linkpost comment

[Dec. 14th, 2019|09:03 am]
saltlick::: it's grim up north
link3 comments|post comment

[Dec. 3rd, 2019|05:40 pm]
empātija ir nenormāls mēsls

nah tāda vispār ir ieviesta šajā realitātē
linkpost comment

[Aug. 11th, 2019|09:35 pm]
pulkvedi neviens nepiš ...
ja nu vienīgi Kanādā
linkpost comment

[Jul. 20th, 2019|09:07 pm]
潜在意識伝達
linkpost comment

[Jul. 14th, 2019|09:40 pm]
"Ommadawn was Gaelic for idiot ... Amarach is “changeling” in Gaelic. To me, it sounded like “Amarok,” so I spelled it out that way." - Miķelis Veclauks
linkpost comment

[Feb. 10th, 2019|11:54 am]
"Mākslas zinātnieki vienmēr visādas stulbības izdomā."
link2 comments|post comment

[Aug. 17th, 2018|08:22 am]
noon amberland
linkpost comment

[Aug. 6th, 2018|01:55 pm]
RL beidzot pēkšņi sadomājis par bulšitu paskrīvēt, tiesa šaursliežu versijā

Frankfurtu nointervēt slabo? ... puskoka lecēji
linkpost comment

[Jul. 22nd, 2018|09:53 am]
do dumb shit with causality for breakfast
what could go wrong?
linkpost comment

[Jul. 3rd, 2018|02:23 am]
berimora gatve
linkpost comment

[Jun. 27th, 2018|10:08 pm]
so it's horses for courses
un šis un viss
linkpost comment

[Jun. 14th, 2018|08:55 pm]
(legal) alien radio
link1 comment|post comment

[May. 25th, 2018|08:09 pm]
world wasn't remembered
world in my world
this hasn't been remembered

waste
linkpost comment

[Apr. 4th, 2018|05:17 pm]
LL & vīzdegunība ir pa' lielo
kroplie bērzi
linkpost comment

[Mar. 22nd, 2018|09:07 am]
cukurkalns beidzot atvērās un antiņam visu izstāstīja - paldies par to ...
tā kā godbijīga ģimene uzaicina luciferu uz bērna kristībām - lai nu specālists izstāsta kas un kā
linkpost comment

[Feb. 23rd, 2018|08:56 pm]
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]