porkus' Journal [entries|friends|calendar]
porkus

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[24 Jan 2016|03:45pm]
be a renaissance man when it comes to making shit happen!
post comment

[23 Jan 2016|07:32pm]
cEvin teica, ka šamējam esot gabals ar nosaukumu "vagator"
well yā - salaspīlī kādreiz kaplēju vagas ar runkuļiem kilometra garumā, par ko nemaksājua visu kāpostā, jo tajā laikā nedrīkstēja - so bija brīvpusdienas 49., kas lokālajai publikai likās nabadzības pazīme
bet nu nebija jau arī garlaicīgi - brigādē bija vietējie džeki-draugi ar sekojošiem uzvārdiem: Speķis(Juris), Stoders un Jasāns
: so tad Tu esi tas vagator, obviously
post comment

[20 Jan 2016|06:35pm]
1 comment|post comment

[30 Nov 2015|12:01am]
sociālās higienas terors
post comment

[12 Nov 2015|02:16am]
siena zārdi, lizārdi, ... whatever
post comment

[20 Oct 2015|08:16pm]
kādreiz bija "Saksofons"
un bija arī "Panna"

... un nevajag dirst, ka zāle nebija zaļāka
4 comments|post comment

[07 Oct 2015|04:53pm]
But the rabbit hole goes deeper. Much deeper, you idiots!
post comment

[21 Sep 2015|07:44pm]
In my life the synthesizer sings
Brings me words that are not the strength of strings
...
Now I see that my world has only begun
Notes that roll on winds with swirling wings
Brings me words that are not the strength of strings


nu bija zālei cita krāsa agrāk
post comment

[30 Aug 2015|07:42pm]
R2 patinot atpakaļ:

RoboCop: Waste makes haste, for time is fleeting. A rolling stone is worth two in the bush.
Boy: Go fuck a refrigerator, pecker-neck!
RoboCop: Bad language makes for bad feelings.

piekrist vai nepiekrist eu tv intervijai aizspogulijā?
post comment

[27 Aug 2015|04:57pm]
kad, блядь, šitie kretīni beigs laupīt kapulaukus dzintarzemē, ko?
un radošā, izglītotā, daiļdirsīgā lokālā inteliģence pat neiepīkstās
post comment

[27 Aug 2015|08:26am]
logicalchemyv-synthgt
post comment

[17 Aug 2015|07:22pm]
the music brings me right back
post comment

[21 Jul 2015|12:17am]
mazā porkusa bērnības atmiņas:

“Try and understand if it isn’t too hard.”
Thomas Hudson looked at him. He felt far away now and
there were no problems at all. He felt the ship gathering her
speed and the lovely throb of her engines against his
shoulder blades which rested hard against the boards. He
looked up and there was the sky that he had always loved
and he looked across the great lagoon that he was quite
sure, now, he would never paint and he eased his position
a little to lessen the pain. The engines were around three
thousand now, he thought, and they came through the deck
and into him.
“I think I understand, Willie,” he said.
“Oh shit,” Willie said. “You never understand anybody that
loves you.”

Villijs ir tas, kuram bija mākslīgā acs un sākotnēji likās pilnigi neregulējams kadrs (bez Henrija klātbūtnes)
post comment

[07 Jul 2015|09:36pm]
liekas ir beigušies laiki, kad vecajā pasaulē bija tečer-politiķi ar adekvātiem vairošanās darbagaldiem tuvu pie anatomiskā smaguma centra
4 comments|post comment

[05 Jul 2015|08:44am]
áfram með smjörið
post comment

[04 Jul 2015|04:19pm]
sporta pēc: happy indie day
deivids k čukst, ka esot jāsaka: saldu dusu kretīni ...
post comment

[25 Jun 2015|02:13pm]
vislielākie aktīvisti ir vislielākie dolbajobi
post comment

[09 Jun 2015|08:39pm]
v- ... un viss strādā!
post comment

[31 May 2015|08:19pm]
dzelzs jānis parādās iekš Harry Harrison's 'The Stainless Steel Rat Sings The Blues' daiļdarba
bet kāpēc?
post comment

[29 May 2015|10:20am]
the world, however, did not wait
but soon observed what followed on
it's honesty that brought him to that state
3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]