wer mit der herde geht, kann nur den ärschen folgen [entries|friends|calendar]
porkus

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[10 Feb 2019|11:54am]
"Mākslas zinātnieki vienmēr visādas stulbības izdomā."
1 comment|post comment

[17 Aug 2018|08:22am]
noon amberland
post comment

[06 Aug 2018|01:55pm]
RL beidzot pēkšņi sadomājis par bulšitu paskrīvēt, tiesa šaursliežu versijā

Frankfurtu nointervēt slabo? ... puskoka lecēji
post comment

[22 Jul 2018|09:53am]
do dumb shit with causality for breakfast
what could go wrong?
post comment

[03 Jul 2018|02:23am]
berimora gatve
post comment

[27 Jun 2018|10:08pm]
so it's horses for courses
un šis un viss
post comment

[14 Jun 2018|08:55pm]
(legal) alien radio
1 comment|post comment

[25 May 2018|08:09pm]
world wasn't remembered
world in my world
this hasn't been remembered

waste
post comment

[04 Apr 2018|05:17pm]
LL & vīzdegunība ir pa' lielo
kroplie bērzi
post comment

[22 Mar 2018|09:07am]
cukurkalns beidzot atvērās un antiņam visu izstāstīja - paldies par to ...
tā kā godbijīga ģimene uzaicina luciferu uz bērna kristībām - lai nu specālists izstāsta kas un kā
post comment

[23 Feb 2018|08:56pm]
post comment

[24 Aug 2017|10:13am]
jaunam japāņu samplerim (2017) ir tāda pati smaka kā jaunam japāņu cc maģim (1977)
5 comments|post comment

[18 Jul 2017|05:27pm]
"nelietojiet uz manis"
post comment

[11 Jul 2017|08:35am]
mazsālīti vs daudzsālīti vs nukazukēti
post comment

[26 Jun 2017|05:12pm]
izmaiņas = šodien ierēcu par vienu no saviem "cietajiem" sintiņiem
post comment

[15 May 2017|07:22pm]
ingas mārs toč par salu nāciju rubī zemsliekšņa līmenī ... pat ņemot vērā "bagāžu" un derrière ostītāju atbalstu
nekas
nāks laiks, nāks padoms ... vai arī nenāks
2 comments|post comment

[28 Apr 2017|01:22pm]
ātra asinsanalīze iedeva tūlītēju rezultātu, tomēr pašcenzūra & darbs dara brīvu overshoulderē -
- ieņirgs, kad chickens will come home to roost
post comment

[26 Apr 2017|05:46pm]


post comment

[26 Apr 2017|12:01pm]
whoop-de-fuckin'-do 02:42:00 ir šogad a'pakaļ izspogulijā
so ir plāns un priežu sils - moš jāizdauza vairāk par vienu metropoli

вот так вот
post comment

[24 Apr 2017|06:52pm]
fuck it


leveling up
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]