porkus' Journal [entries|friends|calendar]
porkus

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[27 Jun 2016|08:03am]
kāpēc Latvija nevar vienkārši tērēt nodokļu maksātāju naudu “gudri” - tipa tiek tērēta “negudri”, bet jāpierāda, ka tiek tērēta “gudri”?
post comment

[07 Jun 2016|11:00pm]
post comment

[26 May 2016|07:14pm]
embrace mediocrity in the name of egalitarianism
post comment

[10 May 2016|08:58pm]
grozi kā gribi - pat aizspogulijā norvēģietes ir foršākas par norvēģiem
post comment

[03 May 2016|10:56am]
labāk vēlu, nekā nekad, atrodot bezkoku mežā kompasu, noburšķēja sarkangalvīte
post comment

[29 Apr 2016|05:04pm]


post comment

[26 Apr 2016|01:26pm]
rīt-asv-ārki
post comment

[12 Apr 2016|09:04pm]
pus-pēc-dienas universums
un dodo - putns, kas gāja
... un dezodorants "jana"

lasiet dzintara wikipēdijā
post comment

[24 Mar 2016|01:28pm]
serotonin edit
post comment

[15 Mar 2016|02:32pm]
nuka-doko ir gatavs!
tagad zuke gaidīšana
post comment

[24 Jan 2016|03:45pm]
be a renaissance man when it comes to making shit happen!
post comment

[23 Jan 2016|07:32pm]
cEvin teica, ka šamējam esot gabals ar nosaukumu "vagator"
well yā - salaspīlī kādreiz kaplēju vagas ar runkuļiem kilometra garumā, par ko nemaksājua visu kāpostā, jo tajā laikā nedrīkstēja - so bija brīvpusdienas 49., kas lokālajai publikai likās nabadzības pazīme
bet nu nebija jau arī garlaicīgi - brigādē bija vietējie džeki-draugi ar sekojošiem uzvārdiem: Speķis(Juris), Stoders un Jasāns
: so tad Tu esi tas vagator, obviously
post comment

[20 Jan 2016|06:35pm]
1 comment|post comment

[30 Nov 2015|12:01am]
sociālās higienas terors
post comment

[12 Nov 2015|02:16am]
siena zārdi, lizārdi, ... whatever
post comment

[20 Oct 2015|08:16pm]
kādreiz bija "Saksofons"
un bija arī "Panna"

... un nevajag dirst, ka zāle nebija zaļāka
4 comments|post comment

[07 Oct 2015|04:53pm]
But the rabbit hole goes deeper. Much deeper, you idiots!
post comment

[21 Sep 2015|07:44pm]
In my life the synthesizer sings
Brings me words that are not the strength of strings
...
Now I see that my world has only begun
Notes that roll on winds with swirling wings
Brings me words that are not the strength of strings


nu bija zālei cita krāsa agrāk
post comment

[30 Aug 2015|07:42pm]
R2 patinot atpakaļ:

RoboCop: Waste makes haste, for time is fleeting. A rolling stone is worth two in the bush.
Boy: Go fuck a refrigerator, pecker-neck!
RoboCop: Bad language makes for bad feelings.

piekrist vai nepiekrist eu tv intervijai aizspogulijā?
post comment

[27 Aug 2015|04:57pm]
kad, блядь, šitie kretīni beigs laupīt kapulaukus dzintarzemē, ko?
un radošā, izglītotā, daiļdirsīgā lokālā inteliģence pat neiepīkstās
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]