wer mit der herde geht, kann nur den ärschen folgen [entries|friends|calendar]
porkus

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[14 Apr 2017|06:33pm]
new wave vs old wave
post comment

[07 Apr 2017|01:01pm]
déjà vu

no pagātnes darīt tīru šīfera
pūļa vergu stāv! up!
būs pasaule mainīties atkarībā
mēs esam nekas, pieņemsim viss!
post comment

[04 Apr 2017|12:22pm]
"they got the metric system there, they wouldn't know what the fuck a Quarter Pounder is"

no, they would not
post comment

[22 Mar 2017|07:28pm]
saule bryda myglojusi
pēdējās zvīņas bye-bye
sen bija laiks
post comment

[14 Feb 2017|09:44pm]


post comment

[25 Jan 2017|08:51pm]
柿も青いうちは烏も突き申さず候。美味しくなると寄って来やがる。
post comment

[07 Dec 2016|07:37pm]
the bird of passage
post comment

[30 Oct 2016|06:51pm]
get Latvia schwifty again
I missed your buldogs
shit on the floor
post comment

[10 Oct 2016|05:53pm]
"yesterday we all fucked the snowman
- tortured him until he couldn't be"
post comment

[03 Oct 2016|03:01pm]
‘don’t tread on me’
5 comments|post comment

[01 Oct 2016|08:56pm]
nožēlojami ... stāvēt ilgāk būtu stulbi
post comment

[18 Sep 2016|01:43pm]
05:22:09:12 off
post comment

[01 Sep 2016|09:54pm]
davai, sikie - saņemieties vienreiz:
augstprātībe vs pārliecība

pat tauki uzkrājās savādāk
2 comments|post comment

[30 Aug 2016|05:16pm]
crapage
waste
flag
post comment

[26 Jul 2016|08:55am]
pērles cūkām ... neregulāri arī ne-cūkai ...
post comment

[30 Jun 2016|09:48pm]
dislokācijas virziens no drusku virs 8 M pilsētas uz 67 K ir oficiāli darbos
1 comment|post comment

[07 Jun 2016|11:00pm]
post comment

[26 May 2016|07:14pm]
embrace mediocrity in the name of egalitarianism
post comment

[10 May 2016|08:58pm]
grozi kā gribi - pat aizspogulijā norvēģietes ir foršākas par norvēģiem
post comment

[03 May 2016|10:56am]
labāk vēlu, nekā nekad - bezkoku mežā kompass
post comment

navigation
[ viewing | 20 entries back ]
[ go | earlier/later ]