per silentium ad as†ra mille - Hello, wordl! [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Hello, wordl! [Nov. 30th, 2019|09:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
sadaļā Joko akadēmiķi šodien piefiksēsim stāstu par džeku, kurš Ņūkāslas universitātē nostrādā veselas 4 dienas, iekams tiek atlaists par rasistisku izlēcienu.
spellčeks viņa rakstīto uzrunu kolēģei, kuru džeks vēl vispār nav paguvis satikt, pārveido par

Hi Hash Brown,

un, var teikt – gudbaj!
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/man-sacked-racism-after-calling-20987580
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:November 30th, 2019 - 10:42 pm
(Link)
[User Picture]
From:[info]heda
Date:November 30th, 2019 - 11:14 pm
(Link)
Vakardienas Londonas nabadziņa neitralizētājus varētu gaidīt līdzīgs likteinis - vai tad nav radikālisms uzbrukt Kembridžas universitātes rīkotas konferences viesim?