per silentium ad as†ra mille - [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 9th, 2019|04:16 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
teh teh
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]vistu_zaglis
Date:October 9th, 2019 - 06:12 pm
(Link)
Hehe, ar šito tracku mana depresņaka pleiliste spotifajos sākas
[User Picture]
From:[info]sarkanvilks
Date:October 10th, 2019 - 12:56 am
(Link)
Eu, gribētu teikt skaidru nē deprim, a tas, mauka, pat neklausās.
[User Picture]
From:[info]vistu_zaglis
Date:October 10th, 2019 - 02:09 pm
(Link)
Depr – viņš tāds, jā, dzīvo savu lepnu, neatkarīgu dzīvi un pakārto visas pārējās, pie vajadzības