*Di_wine*


The Story of Mine

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Ļoti precīzi. Tā nav augstprātība, bet izpratne.
Ja tu saki, ka sistēma ir debila, ka cilvēki ir pērtiķi un cilvēce tuvojas norietam.
Cik no visiem divkājainajiem radījumiem ir izpratuši eksistences jēgu?
* * *
Kā cilvēki jūk prātā? Ha :) "Redzēju" savus sirdspukstus. To nevar izstāstīt. Bet saproti, kas un kāpēc vibrē. Krutākais, ka tagad to arī REDZI!
* * *
Kārtējais intelekts
Griezt labo pagriezienu ar savu celtnieka busu no lielveikala stāvvietas, lūrot pa kreisi, knaši spiežot gāzes pedāli un pēdējā brīdī palūrot pa labi, ka vispār tajā "pa labi griezt" ceļā gājējs pāri ielai iet - tā vietā, lai atlaistu savu gāzi, stūrētājs pīpina tauri, it kā tā taure ir kāds maģiskais līdzeklis, kas visus šķēršļus no ceļa nozudinās, debilā govs. Un ja cilvēka vietā tur būtu noparkota mašīna vai jebkāda cita mašīna, kas uzsākusi kustību? Arī pīpinātu, ietesoties pakaļā?
Really, brauciet atpakaļ uz savām anglijām, kur ierastie ceļu noteikumi (ja tie vispār ir zināmi, jo LV tie acīmredzami nav zināmi), kur katru dienu jāslāj uz darbu un nav laika regulāri buhāt un dzīvot kā pa miglu, kur ir pienākumi, konkurence un nedaudz jāiespringst, lai kaimiņpolis neizkonkurē tevi no darbavietas. Vai arī paņemiet sagrābstiet kaut kur sava intelekta paliekas un savu celtnieka līmeni iebāziet dziļi... zem spilvena savā midzenī un nenesiet laukā aiz nama durvīm.
* * *
* * *
"Kā tu toriez teici? Pareizi pateici.. Garīgā epidēmija?"
"Jā, viens aplipina simtus. Tikai nevis fiziskajā, bet mentālajā plānā."
* * *
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ АБРАМОВ О ЕЛЕНЕ ПЕТРОВНЕ БЛАВАТСКОЙ

"Каждый приносящий Свет есть враг тьмы. Свет уничтожает тьму, и потому тьма спешит уничтожить врага, чтобы самой не быть уничтоженной. Каждый приносящий Свет тем самым навлекает на себя полчища врагов. Они скрываются под всевозможными обличьями, прикрываются религией, наукой, добродетелью, нравственностью и множеством других масок, под которыми скрывается одна сущность — тьма. Если, по особенностям эпохи, светоносителя нельзя распять, или побить камнями, или сжечь на костре, то применяются более утончённые методы, не запрещаемые законом. В арсенале тьмы есть клевета, подлог, искажение приносимой истины, предательство, замалчивание — одним словом, всё то, что может замучить не меньше пыток и нанести делу не меньший ущерб. Физическое мученичество продолжается дни или часы, или даже минуты; мученичество в духе — всю сознательную жизнь светоносца. И самое большое терзание не от личных нападений, но от искажения даваемого Учения.

Требуется совершенно исключительное мужество, чтобы говорить людям истину. Требуется исключительная самоотверженность, чтобы передавать сообщения Свыше. Когда-то придёт признание, когда-то поймут, и оценят, и вознесут. Но жизненный путь великомученичества останется в рекордах пространства как доблесть тернового венца, с одной стороны, и несмываемый позор — с другой.

Она приносила Свет. Она огненно разоблачала все наслоения лжи, накопившиеся на первоисточниках Учений Истины. Она боролась с невежеством науки, с суевериями и вредными заблуждениями. Она дала миру книги, полные сокровенного знания, крохи которого были прежде доступны лишь единицам. Она героически приобретала и самоотверженно отдавала драгоценное знание. За всё это её гнали и поносили и преследовали. Но потушить Свет, ею принесённый, не смогли.

Мы знаем, что зёрна, заложенные ею, не погибли, сдвиг сознания произошёл, новые ступени заложены и по ним восходят, принесённым Светом воспользовались те, кто могли воспринять и вместить. Велика её заслуга и помощь человечеству. Её героическая жизнь — образец тем, кто хочет помочь эволюции. Она не боялась и не думала о себе. Она любила дело порученное больше всего. Она билась смело и мужественно, принимая удары во имя великого Света. Всё героическое будет оценено должным образом в новую эпоху. И она займёт должное место в том прекрасном будущем, для которого она так много потрудилась."

(Б. Н. Абрамов. 6,7 мая 1951 г. Из книги Б. Н. Абрамова «Устремлённое сердце» (ИЦ РОССАЗИЯ , Новосибирск, 2012))

Tags:

* * *
Vakar sāka salt kājas. Iekšējais rudens.
* * *
Tiešām nesaprotu, kādā veidā dabūn skati tie autiņi, kam no izpūtēja veļas laukā melni, smirdīgi dūmi, un vispār kā nav kauna ar tādu miskasti uz ielas rādīties.
* * *
Zināšanai – šā gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par vajāšanu jeb stalkerismu. Krimināllikumā vajāšana ir definēta kā vairākkārtēja vai ilgstoša citas personas izsekošana, novērošana, draudu izteikšana šai personai vai nevēlama saziņa ar šo personu, ja tai ir bijis pamats baidīties par savu vai savu tuvinieku drošību.

Vajāšanu var izdarīt vairākos veidos – tā var izpausties, piemēram, kā uzmācīga komunikācija (arī sociālajos tīklos), miera traucēšana, sekošana, aizskaršana... Vajāšana var ietvert arī informācijas ievākšanu par personu, arī komunicēšanu ar vajātajai personai tuvu cilvēku stalkerisma nolūkos. Utt.

* * *
"Intuīcija ir spēja sintezēt, tā ir bieži piesauktā trešā acs, kas nav tikai gaišredzība, kā bieži uzskata, kad kāds redz, kas notiek cilvēka ķermenī vai makā. Ja garīgais līmenis ir attīstīts, domas ir sakārtotas, enerģētiskie centri ir atvērti, cilvēks spēj pa tiešo saslēgties ar Visuma informatīvo kanālu. Trešā acs paredz, ka cilvēks redzēs augstāk, dziļāk, plašāk, tālāk. Tā ir tāda gaišredzība, kas saskata notikumu saknē, tā būtībā, paredzot arī, kas notiks tālāk. Kas, starp citu, nav viegli. Ir daudz grūtāk dzīvot, jo redzi, ka cilvēki nav eņģeļi. Tāpēc varu tikai atkārtot – uzmanieties no tiem, kas apgalvo, ka ir čenelingi un runā ar debesu sūtņiem. Kā tu zini, ar ko tu runā?! Varbūt tas ir astrālais bomzis! Kosmosa princips paredz – tu vari sakontaktēties tikai ar sev līdzīgo. Tas attiecas arī uz neredzamo pasauli."

(Vairāk: http://jauns.lv/raksts/sievietem/288907-popularais-homeopats-igors-kudrjavcevs-par-visumu-un-astralajiem-bomziem )

* * *

Previous