*Di_wine*


Post a comment

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Spriežot pēc soc.portāliem, ļoooooti daudzi pārkāpj ierobežotas pārvietošanās un komunikācijas noteikumus. Es jau neko. Kas ta man. Ja vajadzēs, palikšu un nekustēšos no vietas gadiem.
* * *

Read Comments

* * *

Reply to this entry:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: