brookings - [entries|archive|friends|userinfo]
brookings

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 7th, 2020|03:08 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]smejmoon
Date:April 7th, 2020 - 05:15 pm
(Link)
Domāju, ka 20%. :)

Politiķi visu laiku gramstās viens ap otru un spļauj viens otram virsū. Kā arī tajā līmenī ceļo apkārt un tiekas ar cilvēkiem, kas ceļo.