brookings - Inside Britain's Far Right [entries|archive|friends|userinfo]
brookings

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Inside Britain's Far Right [Jan. 24th, 2018|03:29 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Par Latviju (37:25): "It was like I'd died and gone to heaven." Uzaugu Norfolkā, kura bija līdzīga paradīze daudziem no Leicester. Viņi bija visur: bija okay, tikai man kaitināja, kā viņi uzrunātu mums šādi: Alright duck?
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]gnidrologs
Date:January 24th, 2018 - 07:14 pm
(Link)
Heh. Bet vēl nav zināms kāda nākotne sagaida mūsu hevenu. Galnais nepalikt par turīgu valsti, laikam.:)
[User Picture]
From:[info]brookings
Date:January 24th, 2018 - 07:31 pm
(Link)
Jā.. neviens (kā mana bijušais mājas pārvaldnieksks teica) gribētu dzīvot valstī, kur you fall through the fucking pavement' (viņš bija no Jaunzēlandea)
[User Picture]
From:[info]gnidrologs
Date:January 24th, 2018 - 07:39 pm
(Link)
Tas ir, ja peivments vispār ir.
[User Picture]
From:[info]brookings
Date:January 24th, 2018 - 07:45 pm
(Link)
Nesen runāju ar vienu Britu, kura sieva strādāja ar bēgliem te Latvijā, kā latviešu valodas pasniedzēja. Visi tie bēgli aizbrauca prom no šejienes (izņemot viens cik atceros) kad bija iespēja: viņa esot bijusi bēdīga par to.
[User Picture]
From:[info]gnidrologs
Date:January 24th, 2018 - 09:35 pm
(Link)
:'(