Stravakar

« previous entry | next entry »
Jan. 12th, 2022 | 09:59 am

Šodien: Ģērķu pilskalns un upurkalns

^ ja kāds incels vai egijs grib satikties, padiskutēt, pakratīt krānu un tā lol (jox/lox)

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {0}