Drons

« previous entry | next entry »
Oct. 17th, 2021 | 07:30 pm

Biju ārā un redzēju virs meža lidināmies PLAUDIS.LV dronu. He he, autentiski

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {4}

Ever After

from: [info]bauda
date: Oct. 17th, 2021 - 07:55 pm
Link

Biju ārā vēlreiz, dzirdēju lietus lāšu pakšķēšanu uz lapām, tālumā ritmiski rejošu suni, virs meža lidojošus gājputnus un Ērgļu šoseju. Autentisks rurālais skaņas piesārņojums.

Reply | Thread


from: virinātājs (parasti krišjānis)
date: Oct. 17th, 2021 - 10:15 pm
Link

Tad kāpēc to mainīt pret dekadenci un deģenerāciju?

Reply | Parent | Thread


Ever After

from: [info]bauda
date: Oct. 17th, 2021 - 10:45 pm
Link

Tipa, nākt iekšā un lasīt tavus komentārus? Tiešām nezinu, biju izskraidināt suņus Taurupes muižas parkā, apgājām apkārt skolas stadionam un muižas dīķim. Nekādas dekadences un deģenerācijas. Vispār nevienas dzīvas dvēseles. 100% autentiski.

Reply | Parent | Thread


from: virinātājs (parasti krišjānis)
date: Oct. 18th, 2021 - 01:44 am
Link

Nē, atbalstīt sliktos ir dekadenti.

Reply | Parent