Drons

« previous entry | next entry »
Oct. 17th, 2021 | 07:30 pm

Biju ārā un redzēju virs meža lidināmies PLAUDIS.LV dronu. He he, autentiski

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {4}

from: virinātājs (parasti krišjānis)
date: Oct. 18th, 2021 - 01:44 am
Link

Nē, atbalstīt sliktos ir dekadenti.

Reply | Parent