Aufklärung's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in Aufklärung's LiveJournal:

  [ << Previous 20 ]
  Thursday, March 8th, 2018
  3:05 pm
  no budistu konciliem
  "At the Second Council, there was disagreement between the Theravaada and Mahayana Schools (..) According to the Mahayana version, the liberal monk Mahaadeva initiated the Second Council with five criticisms against the conservative arhats who dominated the Buddhism of the time by virtue of their supposed enlightenment. The five criticisms were that those who claimed to be arhats 1) had not fully conquered passion as they still had wet dreams, 2) were not omniscient because they often had to ask for directions, etc, 3) were still subject to doubts, 4) had gained their knowledge throught others rather than throught their own experience, and 5) would be making verbal exclamations during meditation."

  K.R. Paramahamsa, Buddhism in Scripture and Practice, 2007
  Wednesday, March 7th, 2018
  11:52 pm
  arhīvam (haiku):

  šī nebija sabiedrība, kādu mēs gribējām
  ar visām savām dzejām, filozofijām un Lipkes memoriāliem
  i'm scared
  8:56 am
  No komentāriem:
  D.Ottlinger seems happily oblivious to the global irrelevance of American philosophy. While analytic philosophers were debating the "deep" questions, like "what makes white white and a pile a pile," deconstruction was redefining the fields of lit crit, anthropology, architecture, sociology, etc. God knows how much BS was churned out by the PoMo-ists, but the problem with English-speaking philosophy is that it obsessed (and still does) over problems no one has cared about since Aquinas. So throughout Europe, bookstores will have entire shelves stacked with post-modern philosophy, while good luck finding Nagel or Searle anywhere in a noncampus bookstore. American philosophy is globally irrelevant.
  What I find baffling is analytic philosophers' disdain of history in general and philosophical history in particular. My philosophical colleagues are crassly, and apparently proudly, ignorant of 19th c German philosophy. Is there any other field of scholarship that disdains history so much?
  Dennett has admitted that he knows nothing about phenomenology; and yet he writes a whole book on consciousness. That's professional malpractice.
  And I'd like to hear the argument why philosophy is better off ignoring all that happened before the Vienna Circle.
  Tuesday, March 6th, 2018
  5:37 pm
  Untersuchungen (no anklāva)
  No gaitām un klejojumiem (atvainojos, ka tik haotiski):

  *Pagājušnedēļ izņēmuma kārtā norunāju vienu stundu vidusskolēnu priekšā. Diezgan aizkustinoša, lai arī nogurdinoša pieredze. Tas bija domāts kā ievads filozofijā, "Liela daļa mūsdienu sabiedrības problēmu rodas tāpēc, ka cilvēki nelasa Hēgeli" un tamlīdzīgi, bet, vērojot sejas, drīzāk pārveidojās ievadā "ir tādi priekšmeti - grāmatas". Parādīju arī. vitgenšteina Philosophische Untersuchungen, bilingvāli ar Enskombas tulkojumu - ļoti ērti parādīt, ka var palasīt tikai pa paragrāfam, nevis nobīties no lappušu daudzuma; 1940. gados izdotus skolēniem paredzētus jaukus izvilkumus no Aristotela ētiskajiem darbiem, sagrupētus pa tēmām (mūsdienās kaut kā retāk redz tādas antoloģijas ar izvilkumiem, mēs to vietā labāk izvēlies "a very short introduction to", bet tā nav pareizi darīt, es teicu skolēniem), divas asīzes franciska biogrāfijas (viena Rora, otra Vošē [Vauchez]), abas ļoti godprātīgi mēģina saprast pētīto, bet nonāk pie pilnīgi atšķirīgiem slēdzieniem, kas tas bija par cilvēku, ko domāja un ko gribēja. Un - ko tad darīt, ja katrs saka kaut ko citu. ... tālāk ... )
  Monday, March 5th, 2018
  5:43 pm
  No komentāriem:

  I don't understand why Bob [Robert Wright] brings up arguments that are scientifically wrong. I have posted the following before but I will do so again:

  1. Natural selection does not have a direction, it is not likely to produce intelligence, even increased complexity is not guaranteed (emphasis added):
  While the evolutionary history of myxozoans is still an active area of research, it is now understood that myxozoans are highly derived Cnidarians that have undergone dramatic evolution from a free swimming, self-sufficient jellyfish-like creature into their current form of obligate parasites composed of a mere handful of cells. As myxozoans evolved into microscopic parasites, they lost many genes responsible for multicellular development, coordination, and cell-cell communication. The genomes of some myxozoans are now among the smallest genomes of any known animal species.

  2. The argument against the anthropic principle is very simple: the premise does not hold. Our understanding of the world relies on thirty or so fundamental constants that are not determined by theory, we know them by measurement. Anyone advocating for the anthropic principle has to show that any change in these constants would result in a world without life. For example they would have to show a 0.01% decrease in the gravitational constant (in other words gravity being a weaker force) would mean absence of life. Not only that, they should rule out more exotic combinations in which many or even all these constant differ from the values of our universe. In other words, the anthropic principle is an extraordinarily strong claim but it is usually presented with little to no supporting evidence.
  4:12 pm
  On 4 December 1940, Reinhold Sautter, the Supreme Church Councillor of the Württemberg State Church, complained to the Nazi Ministerial Councillor Eugen Stähle for the murders in the Grafeneck Castle. Stähle said: "The fifth commandment Thou shalt not kill is no 'commandment of God' but a Jewish invention".
  Friday, February 23rd, 2018
  12:34 pm
  Gray vs Pinker
  Džons Grejs, kā redzams, vēl aizvien labā formā; lūk, viņa recenzija par Stīvena Pinkera jauno grāmatu (neesmu lasījusi, nav viedokļa). "...manga-style history of ideas", iesaka iet palasīt Hjūmu un tādā garā

  https://www.newstatesman.com/culture/books/2018/02/unenlightened-thinking-steven-pinker-s-embarrassing-new-book-feeble-sermon

  viena maza lieta, kur viņam noteikti ir taisnība, un ir pareizi to atgādināt:
  If we are to congratulate ourselves on being less cruel to animals, how much weight should be given to the uncounted numbers that suffer in factory farming and hideous medical experiments – neither of which were practised on any comparable scale in the past?
  Ar visu dzīvniektiesību organizāciju asinīm-pa-muti cīņu, ieguldītajiem līdzekļiem, sabiedrības izglītošanu un partijām, kas pat tiek līdz Eiropadomes vēlēšanām, dzīvnieku skaits (absolūtos skaitļos) industriālajās fermās nesamazinās, tas pieaug. un globāli pieaug, nevis samazinās, šādā veidā audzētu dzīvnieku gaļas patēriņš.
  Līdz pat renesansei aptuveni dzīvniekus tāpat kāva un ēda, bet tos uzskatīja par saimes locekļiem un tie dzīvoja kā tādi. Kopš tā laika pārtikai domāto dzīvnieku stāvoklis ir būtiski pasliktinājies un katastrofāli pasliktinājies tieši pēdējos 100 gados.
  12:01 pm
  dienas doma: sintētiskās sejas

  The Malicious Use of Artificial Intelligence. Forecasting, Prevention, and Mitigation.
  https://maliciousaireport.com
  (iesaku izlasīt; jo īpaši nodaļu Political Security, sākot no p. 43)
  10:16 am
  Honest minds are almost boring in their constant march toward the inevitable sameness of Truth; while the impaired, the dishonest, the deluded and emotionally crippled produce the most exciting fireworks and explosions as their castles burn to the ground.(c) Byrne
  Tuesday, February 20th, 2018
  8:55 am
  Q: ... But it is hard to know whether you are a fake Marxist or an embodiment of the clownality of evil...
  Ž: Why, you know, do I have to make it easy for you?
  Saturday, February 17th, 2018
  10:42 pm
  Nabadzītei spēļlaukumā, sniegotajā, kājās "sakodušas spāres".
  Friday, February 2nd, 2018
  11:03 am
  Nejauši vakar radās iespēja noskatīties Oskara Vailda "Salomes" pirmizrādi Nacionālajā teātrī. Nenožēloju, jo bija pieklājīga izrāde. Bet daži ieteikumi jaunajam aktierim (atvainojos, neatceros vārdu), kurš tēloja Jāni Kristītāju, lai labāk sagatavotos savai (idejiski galvenajai) lomai:
  - pilnībā pārtraukt seksu un masturbāciju mēnesi pirms izrādes un visu spēles sezonas laiku;
  - pāriet uz vegānisku pārtiku minētajā laika periodā, turklāt nevis izsmalcinātu, kā eko-krogos, bet tādu, kādu vecās paaudzes pareizticīgie ēd gavēnī - pupiņas ar kartupeļiem un rupjmaizi, putru bez sāls un garšvielām, piedzert ūdeni; nekādas kafijas, viedtālruņu un cigarešu;
  - vēl labāk: ar guļammaisu un palielu plēvi divas nedēļas padzīvot uz ielas, vislabāk - Maskavas rajonā pie tirgus; ēdienu ubagot; nemazgāties un nepārģērbties; kad gaidāma izrāde, tad no ielas pa taisno uz skatuves; pēc izrādes nekādas pieņemšanas ar vīna dzeršanām, bet atpakaļ uz ielas;
  - vēl: apdomāt iespēju aizbraukt pie jezuītiem Aglonā uz klusuma rekolekcijām, šad tad tādas notiek; vai pie kādiem citiem ordeņu brāļiem; desmit dienas pie maizes un ūdens, celšanās 4:30; iespējams, ka viņi tieši lasa vai ir gatavi lasīt (cēla mērķa labad) pravieša Ēlijas grāmatu, kas izrādē tik daudz tiek pieminēta; pamācīties no viņiem lectio divina un izmantot to, lasot minēto grāmatu; jo Jānis Kristītājs bija pēdējais vecās (mesijas gatavotāja) paaudzes pravietis, tāpēc atslēga uz viņa lomu ir Vecajā Derībā, nevis Jaunajā.

  Bet tiešām - teicams stāsts; par to gan galvenokārt jāpateicas Oskaram Vaildam, kas interesanti attīstīja biblisko materiālu. Ap šīm divām mūžsenajām patiesībām: kritizēsi valdnieka netikumīgo dzīvesveidu, līs asinis; noniecināsi valdnieces erotiskos uzmanības apliecinājumus, ripos galva.
  Wednesday, January 31st, 2018
  2:21 pm
  too small a sentiment
  Q: What is your favorite Scripture passage and why?

  John O'Malley, S.J.: The parable that is conventionally called the Parable of the Prodigal Son. Some call it the Parable of the Forgiving Father. But of course the father does not forgive the son. He, instead, kisses him and orders the finest garment for him. His love for his son makes him oblivious to any bad things the son has done. The son was lost and now is found. That’s how the father thinks of it. Forgiveness is too small a sentiment for this father, who has no other feeling for his son but love.
  Tuesday, December 26th, 2017
  8:47 pm
  a reality essentially closed in on itself
  For Henri de Lubac, who in Surnaturel (1946) was trying to provide a historical account of what he saw the emergence of a mistaken reading of the relationship between the natural and supernatural in Thomas Aquinas, it was Cajetan who made the misinterpretation which had affected all subsequent interpretation of Thomas Aquinas. Cajetan, de Lubac argued, assumed that Thomas was an Aristotelian, working with a definition of nature from Aristotle's Physics, which effectively turned human nature into a reality essentially closed in on itself, with its own intrinsic powers, desires and goals. This move, argued de Lubac, led subsequent Catholic thought to produce mistaken readings of Thomas Aquinas's account of the relationship between nature and grace.
  Wednesday, December 20th, 2017
  5:00 pm
  "Perversion," argues Robert Stoller in a book of the same name, "is the erotic form of hatred … the hostility in perversion takes the form of a fantasy of revenge … [that] serves to convert childhood trauma into adult triumph."
  Friday, November 17th, 2017
  10:42 am
  Ziņas no reģioniem:

  vakar nejauši piedalījos LU rīkotajās filozofijas dienās un secināju, ka, kopš laika, kad pabeidzu mācības, labas uzvedības un pieklājības normas ir stipri pazeminājušās. Kāds Ainārs Kamoliņš ar vairākiem līdzskrējējiem referentu uzstāšanās laikā trokšņoja, ķiķināja, traucēja klausīties un komentēja no vietas, tostarp lietojot tādus izteikumus kā "sūkā p*mpi", lai arī viņiem vairākkārt tika aizrādīts. Mana četrgadīgā meitiņa filozofu simpozijos māk uzvesties labāk.
  That being said, viņa grāmatiņa par Spinozu nebija slikta, un vispār ir žēl, ka tai nebija kārtīgas recenzijas vai kaut kādas pēcdzīves. Cilvēki, kuriem vēl gadus pēc FilFaka beigšanas interesē abstraktas idejas un ir spēja saprātīgi un jūtīgi ar tām apieties rakstītā formā, sastopami diezgan reti. Tāpēc vēl jo vairāk žēl, ka intelekts un jūtīgums tiek noslīcināti spirtotajos dzērienos, ar tiem nolejot arī manu mēteli un šalli, un viss liecina par to, ka minētais Kamoliņš, citējot Ksenofonta Atmiņas par Sokratu, "dzīvo ne sev, ne citiem nederīgā veidā."
  Tuesday, November 14th, 2017
  5:04 pm
  No dzejnieku biogrāfijām:

  [Wittgenstein] donated some of his money, at first anonymously, to Austrian artists and writers, including Rainer Maria Rilke and Georg Trakl. Trakl requested to meet his benefactor but in 1914 when Wittgenstein went to visit, Trakl had already killed himself.
  Monday, November 13th, 2017
  5:23 pm
  narod romanķičeskij
  No sarunām ar Genādiju, ebreju izcelsmes dramaturgu: "Poļi kā tauta ir romantiķi – tāpat kā vāci ir romantiķi, par to nav divu domu –, un viņu ir 40 miljoni, viņi jums pēc piecpadsmit divdesmit gadiem var izstrādāt jokus, jums te kaimiņos."
  1:30 pm
  Starp citu, pats sliktākais, kas līdz šim ir noticis seksuālas izmantošanas skandāla viļņa ietvaros, ir pasaules ietekmīgākā "progresīvā islāma" līdera, savulaik par "musulmaņu Mārtinu Luteru" dēvētā Oksfordas Universitātes profesora Tarika Ramadana apsūdzēšana vairākās, tostarp nepilngadīgu sieviešu izvarošanās.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Tariq_Ramadan

  Upd. Nedaudz par (manu) kognitīvo disonansi. Man patika Ramadana rakstītais. Piemēram, viņam bija tāda slavena sleja, kuru atteicās (!) publicēt kā "Le Monde", tā "Figaro", un kur viņš apsūdzēja Francijas lielākos intelektuāļus (ar citātiem no viņu darbiem) dubultu standartu ievērošanā attiecībā pret antisemītiskiem uzbrukumiem, arī Francijā, un relatīvo neieinteresētību palestīniešu cilvēktiesību pārkāpumos, vienlaikus no visiem vietējiem musulmaņiem sagaidot, ka tad, kad notiek terorakts, viņi kaut kā kolektīvi sāk sev kaisīt pelnus uz galvas. Un viņš kritizēja iebrukumu Irākā, lai gāztu diktatūru un iedibinātu demokrātiju, ar jautājumu: ja reiz ir tāds princips, ka uzbrūk valstīm, kurās ar rupji cilvēktiesību pārkāpumi un nav demokrātijas, kāpēc tad nesākt, piemēram, ar Saūda Arābiju? Šī ir argumentācijas līnija, kurai es lielā mērā piekrītu, un tas, ko esmu lasījusi un arī nedaudz redzējusi Izraēlā, man šķiet skandalozi slikts.
  No otras puses. Izmantojot google.translate, izlasīju Ramadana Facebook ierakstu pēc apsūdzībām izvarošanā. Labi. Viņš tās noliedz un sūdzas par netaisno attieksmi, "naida kurināšanu" un tamlīdzīgi. Pie ieraksta ir kādi 900 komentāri, gandrīz visi arābiski. To pamata saturs ir: "Dieva sods lai nāk pār Ciānu!", "Tarik, mēs visi ar tevi, lai kas arī notiktu!" Un tā atmosfēra ir - es pat neteiktu nepatīkama, tā ir tik biedējoša, ka man būtu bail tur kaut ko iekomentēt. Turklāt, ja reiz Ramadans pastāv pie saviem vārdiem un tēzēm, kas publicētas kādās 15 rietumniekiem domātās grāmatās par apgaismoto islāmu, tad viņam tagad, kad viņš ir atbrīvots no darba un nav aizņemts lekcijās, vajadzēt atrast laiku izdzēst tos fanu komentārus, kas sludina Izraēlas iznīcināšanu. Pareizi? Vai arī es kļūdos?
  Un, jā, sieviete, kas pirmā Ramadanu apsūdzēja izvarošanā, sekularizēto musulmaņu sieviešu organizācijas Libératrices ("Atbrīvotājas") dibinātāja, stāsta, ka viņš viņu iegāzis gultā, pļaukājis un kliedzis: "Vai tad tev nepatīk tas? Beidzot tu piedzīvosi, kas ir īsts vīrietis!"
  Sunday, October 1st, 2017
  8:07 pm
  Sers Entonijs Kenijs (Kenny) atļaujas nedaudz sarkasma:

  [P]hilosophy was started in the ancient world by Plato and Aristotle, who were not bad philosophers considering how long ago they lived. Once the Western world became Christian, however, philosophy went into hibernation for many centuries, and saw as its only task to write footnotes to Aristotle. Some of the scholastic philosophers of the Middle Ages were clever chaps, but they wasted their talents on logical quibbles and pettifogging distinctions. It was only when Aristotle’s metaphysics was thrown over in the Renaissance that philosophy got into its stride again, and renewed its connection with scientific inquiry. Descartes showed that the way to understand the material universe was to treat it as a conglomeration of purposeless material objects operating according to blind laws: there was no need for Aristotle’s final causes. While Descartes was a rationalist, a succession of philosophers writing in English, from Hobbes to Hume, showed that it was sensory experience, not reason, that was the basis of all our knowledge. Kant and his German Idealist followers introduced a degree of obfuscation into philosophy, from which Continental philosophy has never totally recovered. But in Britain and America in the twentieth century, philosophy re-emerged into the daylight with the logical empiricism of brilliant minds like A.J. Ayer.
[ << Previous 20 ]
About Sviesta Ciba