28 June 2022 @ 02:28 pm
 
pēdējo traģisko notikumu sakarā domāju par lamatām ar saukli "svešu bērnu nav", un ka pie ūdeņiem visi bērni vienmēr jāuzpasē.
jā, ir vērts būs modriem, bet nav nekā trakāka par kolektīvo atbildību, jo tad īsti atbildīgs nav neviens.
jo "gan jau kāds cits pieskatīs",
"gan jau cits"
 
 
( Post a new comment )
barbala[info]barbala on June 29th, 2022 - 12:57 am
Līdzīgi kā Usne raksta (lai arī nenākam no Gaujmalas)- manā ģimenē ir defaults aizliegums peldēt Gaujā un upēs diezgan vispār. Ar visu savu drosmi, spēku un peldētprasmi vairumā upju nekad nepeldu dziļāk par kaklatiesu, jo zinu, ko nozīmē straumes un tie nav joki. Kā piecgadīgs, peldēt neprotošs bērns var gadīties viens pats Gaujā, jā- lai dievi spēj dziedēt tās vecāku un ģimenes sàpes.
(Reply) (Link)