Parasts cilvēks, parasti ieraksti - [entries|archive|friends|userinfo]
Antuanete

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 7th, 2019|08:06 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpost comment

Comments:
From:[info]mansgan
Date:July 7th, 2019 - 10:57 pm
(Link)
ja skatāmies laika periodā, kopš te ieviesās lopkopība
===
tad kur galu galā, pie joda , jāskatās?
[User Picture]
From:[info]antuanete
Date:July 7th, 2019 - 11:04 pm
(Link)
Tas ir labs jautājums, ko uzskatīt par atskaites periodu jeb optimālo kāda biotopa stāvokli, par to diezgan daudz ir rakstīts dokumentos, kas saistīti ar Biotopu Direktīvas ieviešanu un, protams, var lauzt šķēpus gan biologu starpā, gan ar "sociālajiem partneriem", kuriem patiktu pavilkt deķīti uz vienu vai otru pusi :)
Ja [info]hedera saka, ka līdumu zemkopība Latvijā ir 3 gadu tūkstošus, tad varam pieņemt, ka tas ir pietiekams "senums", lai mozaīkveida ainavu ar cilvēka darbības radītiem elementiem uzskatītu par dabisku. Pirms šī perioda un arī šī perioda laikā ir bijušas arī klimatiskās svārstības, jārēķinās ar to, kas ir iespējams pašreizējā klimatā (nevaram, piemēram, par optimālo stāvokli pieņemt to, kas ir bijis driasa vai atlantiskajā periodā).