desmitos · piecpadsmit

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
LNB ir tizls darbalaiks. Bibliotēkai ir jāstrādā arī svētdienā. Pirmdien viņi var atpūsties.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry

* * *
[User Picture]
On May 23rd, 2018, 10:10 am, [info]thel commented:
Ne tikai tas. Studējot citās zemēs, es pieredzēju, ka bibliotēkas pieskaņojas studentiem. Piem., sesijas laikā strādāja 24h dienā u.tml.
[User Picture]
On May 23rd, 2018, 11:20 am, [info]malvine_truse replied:
Universitātes biblene maybe, bet ne jau valsts centrālā biblene, pls.
[User Picture]
On May 23rd, 2018, 01:09 pm, [info]thel replied:
Nep, bibliotēka formāli bija valsts bibliotēka. Konkrētajā reģionā tā bija centrālā.
[User Picture]
On May 23rd, 2018, 01:11 pm, [info]thel replied:
+ protams, zināma integrācija tur bija, bet, ja es nemaldos, arī lnb sporādiski to cenšas darīt.
[User Picture]
On May 23rd, 2018, 05:27 pm, [info]10punkts15 replied:
man liekas, ka tas Latvijā ir slinko darbinieku dēļ, kuri grib svētdienu brīvu un pārējās dienais laikā būt mājās pie tv. Viņi nesaprot, kam ir domāta bibliotēka.
* * *
[User Picture]
On May 23rd, 2018, 11:21 am, [info]malvine_truse commented:
Jā LNB darbalaiks ir stipri nepiemērots cilvēkiem, kam ir nepieciešams apmeklēt bibliotēkas
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry