HULK [entries|archive|friends|userinfo]
drakons

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[3. Aug 2015|19:38]
Linkwhut they say to hulk|talk to hulk

[31. Jul 2015|15:32]
Sunny not always funny - video klips
Linkwhut they say to hulk|talk to hulk

[31. Jul 2015|08:55]
Linkwhut they say to hulk|talk to hulk

[21. Jul 2015|16:02]
Linktalk to hulk

[20. Jul 2015|11:38]
Linkwhut they say to hulk|talk to hulk

[17. Jul 2015|11:26]
Linkwhut they say to hulk|talk to hulk

[16. Jul 2015|09:41]
Linkwhut they say to hulk|talk to hulk

[11. Jul 2015|07:41]
Linktalk to hulk

[6. Jul 2015|22:22]
komentāriņos, lūdzu, piereaksiet kadus pirkstus jūs negribētu sava pežā.

(ta var arī būt imagināra peža btw)
Linkwhut they say to hulk|talk to hulk

[6. Jul 2015|20:59]
es gribētu lai es varu parvērst savus matus melnā krasā.
Linkwhut they say to hulk|talk to hulk

[4. Jul 2015|05:23]
sveiciens [info]ulvs
Linktalk to hulk

[3. Jul 2015|23:37]
Linktalk to hulk

[3. Jul 2015|22:24]
its that magical time of the year

Linkwhut they say to hulk|talk to hulk

[30. Jun 2015|18:00]
sadzēros ekstra devu kafijas, tagad sapņoju par abūzu

Linkwhut they say to hulk|talk to hulk

domu grauds [22. Jun 2015|01:08]
"Ulvis jau nav nekāds Jonass"

© Anonīms, 2008.
Linktalk to hulk

[19. Jun 2015|17:06]
es uzsākšu protestu un no āodienas katru dienu līdz sava mūža beigām uz sienas latvijā kaut kur uzzīmēšu vai nu kādu nacistiskās vācijas vai padomju savienības simbolu.
Linkwhut they say to hulk|talk to hulk

[14. Jun 2015|11:07]

story of my life
Linkwhut they say to hulk|talk to hulk

[13. Jun 2015|14:21]
Linktalk to hulk

Sense 8 [10. Jun 2015|21:28]
Man ir tāda sajūta, ka tajā Vačovsku jaunajā serialā viens no galvenajiem varoņiem ir tranītis tikai tāpēc, ka viens no Vačovskiem ir tranītis.

Bet ja izrādītos, ka viens no Vačovskiem kļuva par tranīti tikai tapēc, ka viņam vajadzēja zināt - kā ir būt tranītim, lai to precīzi attēlotu savā serialā, tad tas būtu augsts līmenis.
Linkwhut they say to hulk|talk to hulk

[8. Jun 2015|16:24]

haha spotify 
Linktalk to hulk

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]