Vajag, vajag, vajag - February 12th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 12th, 2019

Vecu loga rāmi, [Feb. 12th, 2019|09:42 pm]

vajag

[feita_kleita]
kurš nav sapuvis, bet vairs nav arī vajadzīgs, kuram garākā mala nepārsniedz 70 cm.
Vitražas projektam mācību ietvaros.
Tagad.

Par vīnu.
link7 piedāvāja|piedāvāt variantu

satelītšķīvis [Feb. 12th, 2019|11:06 pm]

vajag

[inese_tk]
Vajag satelītšķīvi - ne mazāku par 90 cm diametrā (labāk lielāku), noteikti apaļu (ovāls neder) un nedeformētu. var nedarboties.
Rīgā/Pierīgā/Salaspilī/Piesalaspilī.

Varbūt kāds grib tikt vaļā?

Paldies.
link9 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | February 12th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]