Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

satelītšķīvis Feb. 12th, 2019|11:06 pm

inese_tk
Vajag satelītšķīvi - ne mazāku par 90 cm diametrā (labāk lielāku), noteikti apaļu (ovāls neder) un nedeformētu. var nedarboties.
Rīgā/Pierīgā/Salaspilī/Piesalaspilī.

Varbūt kāds grib tikt vaļā?

Paldies.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: